Bike polo Valencia

Me acabo de topar con este pedazo de historia reciente [...]